ثبت شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود چیست و چگونه انجام می شود؟

یکی دیگر از نوع ثبت شرکت ها ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود است. ثبت شرکت مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.(م۹۴ ق ت)
در اسم شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد وگرنه شریکی که نام او در اسم شرکت قید شده است در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م ۹۵ ق ت)

اما قبل از هر چیز برای ثبت شرکت مسئولیت محدود باید مدارک خود را آماده کنید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مسئولیت محدود

۱-کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه افراد(اعضای هیئت مدیره، موسسین، سهامداران، بازرسین)

۲- گواهی عدم سوء پیشینه(کلیه اعضاء و بازرسین)

۳-تکمیل مفاد قرارداد (آدرس شرکت و سکونت و کد پستی- سرمایه شرکت- لیست اعضا و سهامداران- درصد سهام و سهم الشرکه و سمت ها- موضوع فعالیت- لیست اسامی (حداقل ۵ مورد اسم ۳ سیلاب خاص)

۴-امضا و تأیید اوراق شرکت

دانستنی های ثبت شرکت مسئولیت محدود

 شرکت بامسئولیت محدود از شرکت های سرمایه است ولی برخی عناصر شرکت اشخاص نیز در آن مشاهده می شود.

مشابهت های زیادی بین این شرکت با سهامی خاص وجود دارد با این تفاوت عمده که بسیاری از استانداردها و ضوابطی که به طور الزامی از سوی قانونگذار در ساختار و اداره سهامی خاص در نظر گرفته شده است، در بامسئولیت محدود نیست ولی شرکا می توانند تمام یا برخی از آن ها را به اختیار خود در اساسنامه مقرر کنند. 
نکته :
- در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد.

مسئولیت شرکا

شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود و هر یک از شرکا بدون آنکه سرمایه به سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول دیون و تعهدات شرکت خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت " بامسئولیت محدود " ذکر شود وگرنه در برابر اشخاص ثالث تضامنی محسوب خواهد شد. 
شرکاء ممکن است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی، تاجر و یا غیرتاجر باشند. نظر به اینکه تمام موارد فوق در شرکت های سهامی نیز مصداق دارد، لذا در واقع مسئولیت در هر دو شرکت محدود است گرچه تنها یکی از آن ها به این نام، نامیده شده است. 
نکته دیگر اینکه علیرغم آنکه شرکت بامسئولیت محدود منحصراَ برای امور تجاری تشکیل می شود، ممکن است شرکای آن تاجر یا غیرتاجر و حتی صغیر و محجور باشند که در آن صورت اولیاء یا قیم آنان طبق قانون و اساسنامه از طرف آنان اقدام به سرمایه گذاری و مداخله در امور شرکت خواهند نمود. 
انتقال سهم الشرکه تنها با رضایت اکثر شرکاء که ضمناَ دارای سه ربع سرمایه نیز باشند میسر است و در صورتی اعتبار خواهد داشت که به صورت رسمی انجام شود که البته ثبت انتقال در مرجع ثبت شرکت ها برای این منظور کفایت می کند. به هرحال، عدم ثبت موجب بطلان بیع سهم الشرکه بین طرفین نمی شود و ذینفع می تواند فروشنده را از طریق دادگاه، ملزم به تنظیم سند رسمی نماید.

هیات نظار و نحوه انتخاب آن

در شرکت بامسئولیت محدود هر گاه عده شرکاء کم باشد، انتخاب بازرس پیش بینی نشده است. ولی به موجب ماده ( 109 ) قانون تجارت در شرکت بامسئولیت محدود هر گاه تعداد شرکاء بیش از ( 12 ) نفر باشد، تعیین هیئت نظار ضروری است. عده نظار سه نفر یا بیشتر خواهد بود؛ که از طرف مجمع عمومی عادی تعیین می شوند. 
انتخاب آن ها به موجب شرایط مقرر در اساسنامه خواهد بود و مدت آن هم بستگی به میزان تعیین شده در اساسنامه شرکت دارد. ولی در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهند شد. وظیفه اولین هیئت نظار پس از انتخاب شدن این است که اطمینان حاصل کنند که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سرمایه غیرنقدی دقیقاَ ارزیابی و تقویم و تحویل شده باشد. 
وظیفه هیئت نظار انجام وظایف بازرسان است . به این معنی که دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت نظارت قرار می دهند و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی ارائه می نمایند و اگر در تنظیم صورت دارایی اشتباهی مشاهده کنند در گزارش خود ذکر و اگر مخالفتی با پیشنهاد هیئت مدیره در تقسیم منافع داشته باشند، دلائل خود را بیان می کنند. 
در موارد لازم و فوری که ایجاب نماید؛ هیئت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید. به موجب ماده ( 167 ) قانون تجارت که می گوید : " اعضای هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند؛ لیکن هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند ".

نام شرکت بامسئولیت محدود

در نام شرکت با مسئولیت محدود، باید عبارت بامسئولیت محدود ذکر گردد وگرنه در مقابل ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود. نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود.

شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود

اگر مطالعه ای از قبل داشته باشید متوجه می شوید شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود بیشترین آمار ثبت شدن را در بین انواع شرکت ها دارا می باشند.
در مقاله زیر با شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود بیشتر آشنا می شویم.

این نوع شرکت مناسب شما نیست؟

اگر با مطالعه شرایط این نوع شرکت متوجه شدید این نوع شرکت مناسب شما نیست پیشنهاد بعدی ما به شما شرکت سهامی خاص است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود

در مقاله زیر لیستی از تمامی مدارک لازم برای ثبت شرکت مسئولیت محدود را بررسی می کنینم.

مدارک تکمیلی ثبت شرکت مسئولیت محدود

  • کپی اقرارنامه به همراه امضاء سهامداران

  • دو نسخه فرم تقاضانامه به همراه امضاء سهامداران

  • دو نسخه فرم اساسنامه به همراه امضاء سهامداران

  • اخذ مجوز، زمانی که عنوان مربوطه نیاز به اخذ مجوز را داشته باشد.

مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود چگونه است؟

- عقد قرارداد

شما می توانید قرارداد «ثبت شرکت مسئولیت محدود» خود را به صورت تلفنی، حضوری، آنلاین منعقد نمایید.

- تکمیل مدارک

جهت انجام سریع و به موقع ثبت شرکت تان می بایست مدارک مورد نیاز را در کوتاه ترین زمان تکمیل و به کارشناس تکمیل مدارک تحویل دهید.

جهت سهولت کار می توانید مدارک خود را از طریق ثبت درخواست ارسال کنید.

- تأیید نام

در این مرحله نام های پیشنهادی شما (با رعایت اولویت) به اداره مربوطه ارسال می شود و چنانچه مطابق با شرایط زیر باشد یک نام برای شرکت تان تأیید می شود.

چنانچه در انتخاب نام شرکت مسئولیت محدود نیاز به مشاوره دارید می توانید با مشاوران ثبت سعادت اندیشان تماس حاصل نمایید.

چند نام انتخاب کنید با توجه به اینکه:

الف– نام خارجی نباشد

ب- سابقه ثبت نداشته باشد

پ- دارای معنا و مفهوم باشد

ت- با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نام های ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین شده را در روی برگ اظهارنامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها درخصوص نام تعیین شده به عمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

- امضای اوراق

در این مرحله می بایست تقاضانامه و وکالت نامه توسط کارفرما تأیید شود.

- تشکیل پرونده

مدارک توسط کارشناس جهت تشکیل پرونده به اداره مربوطه تحویل می شود و در دبیرخانه ثبت می شود.

- کارشناسی

کارشناس اداره ثبت با توجه به مدارک ارسالی موجود، پرونده را کارشناسی و اعلام نظر می کند. در صورت اخطار احتمالی، پرونده مجدد از سوی کارشناسان رفع نقص می شود.

- تحویل اسناد شرکت

شرکت شما ثبت شده است

پس از پایان کار، به کارشناس تحویل مدارک مراجعه می نمایید و موارد زیر را دریافت می کنید

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران سعادت اندیشان تماس بگیرید

شماره تماس: 41616-021

 

 


0 دیدگاه

ارسال دیدگاه