ثبت آنلاین شرکت

/ثبت آنلاین شرکت
ثبت آنلاین شرکت ۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۱۲:۳۷:۴۰ +۰۰:۰۰

ثبت آنلاین شرکت و موسسه ، تغییرات و تصمیمات شرکت

فرم درخواست ثبت و تغییرات آنلاین شرکت

موضوعی که در آن قصد فعالیت دارید،حداکثر 2 سطر

(مبلغ به ریال می باشد)

مثال : محمد صادقی 50، امیر خالقی 30، سارا کمالی 20

می تواند با سهامداران یکی باشد، بدون درج سهم الشرکه

نام ثبت کننده شرکت

بارگذاری دیگری
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB (می توانید فایل اسکن کپی کارت ملی و شناسنامه را در اینجا به صورت چند تایی برای ما ارسال کنید.)

لطفا صبر کنید

قوانین و مقررات

ماده ۱_ کارشناس موظف است طبق درخواست موضوع قرارداد عمل نموده و کلیه دستورات کارفرما را به شرط نداشتن منع قانونی و تکمیل مدارک از سوی کارفرما به اتمام رسانده و به ایشان در محل موسسه حقوقی امضاء دفاتر قانونی می باشد و در مورد شرکت های سهامی خاص آغاز زمانبندی کار از روز تحویل نامه بانکی ۳۵% از طرف متقاضی به این موسسه شروع می شود و در صورت عدم تحویل نامه بانکی و فیش پرداختی پرونده ناقص محسوب و انصراف تلقی و مشمول ماده ۲ این قرارداد می گردد.
ماده ۲_کارفرما با امضای این قرارداد متعهد گردید چنانچه به هر دلیل پس از تنظیم صورتجلسات از ادامه کار انصراف گردید ۵۰%مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضرر و زیان ناشی به کارشناس پرداخت نماید.
ماده۳_بدین وسیله کارفرما صحت امضاء و اصالت کلیه مدارک شناسایی و تحصیلی خود و سهامداران را تایید نموده و وکالت نامه وکیل مربوطه را شخصا به نمایندگی آنان در حضور وکیل امضاء نموده و خود را نماینده قانونی شرکاء و جهت عقد قرارداد برای ثبت شرکت معرفی نمودند.
ماده۴_تعداد:……..جلد شناسنامه:…….عدد کارت ملی از کارفرما جهت امور ثبت برابر اصل کردن دریافت گردید و این مدارک تا پایان ثبت قابل استرداد نمی باشد و مدارک فوق فقط به آورنده این قرارداد مسترد می گردد.
ماده۶_به دلیل پستی شدن دفاتر پلمپ و روزنامه رسمی و نیاز به آدرس پستی تحویل گیرنده پلمپ دفاتر شرکتی و روزنامه رسمی پس از مراجعه شماجهت دریافت مدارک شرکت توسط ضورت می گیرد بدیهی است عدم مراجعه به موقع شما جهت تحویل مدارک شرکتی موجبات به تعویق افتادن پلمپ دفاتر و جرائم قانونی خواهد شد. لذا موسسه در این موارد مسئولیتی ندارد و هنگام تحویل اصل روزنامه رسمی کپی قبض پست پلمپ دفاتر تحویل شما می گردد.
ماده۷_با توجه به بخشنامه ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۳/۹/۹۳ جهت ثبت شرکت اخذ سوء پیشینه برای کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین و اقرارنامه هیئت مدیره مبنی بر عدم اشتغال به شغل دولتی و مدیر عامل مبتنی بر عدم مدیریت عاملی به طور همزمان بر ۲ شرکت توسط کارفرما الزامی است.
ماده۸_کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد فقط از طریق داوری مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد
ماده۹_با توجه به اینترنتی شدن آگهی های قانونی روزنامه رسمی،دانلود فایل مربوطه به عهده کارفرما می باشد.لطفا پس از اخذ آگهی برابر با اصل روزنامه رسمی جهت دانلود فایل مربوطه به نشانی www.rooznamehrasmi.ir مراجعه نمائید.
اخطار: از تاریخ ثبت فقط ۲ ماه فرصت دارید تا نسبت به اخذ کداقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی و پرداخت مالیات دو در هزار از طریق این موسسه اقدام نمائید و در صورت عدم اقدام به موقع قطعا مشمول جرایم می گردید(لطفا موضوع ذکر شده را جدی بگیرید)
)کلیه شرکتهای سهامی خاص و مسئولیت محدود پس از ثبت و افزایش سرمایه ظرف دو ماه بعد از ثبت می بایست مالیات دو در هزار خود را بپردازند.درصورت عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه از ماخذ دو برابر اصل مبلغ می باشند.
۲)پلمپ دفاتر هر سال می بایست در ماههای دی،بهمن و حداکثر اسفند ماه جهت سال آینده شرکت صورت پذیرد و لطفا در این ماهها حتما با موسسه تماس و تقاضای دفاتر پلمپ سال بعد را فرمائید تا مشمول جرائم سنگین نگردید.
۳)بلافاصله پس از ثبت شرکت موسسه حقوقی سعادت اندیشان کاج می بایست نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی حداکثر ۴۵ روز پس از ثبت شرکت اقدام مقتضی نماید. لطفا پس از ثبت منعقد نمائید و ضمنا قرارداد حاضر شامل این موضوع نمی باشد.

همچنین می توانید بعد از مشخص شدن مبلغ قرار داد،به صورت آنلاین از طریق کلیک بر روی سامانه ی زیر عملیات پرداخت را انجام دهید