از دیگر خدمات ثبت شرکت سعادت اندیشان تغییر آدرس محل شرکت به هر نقطه ای دیگر می باشد.

اگر به هر دلیل آدرس شرکتی را که ثبت کرده اید تغییر کند، می بایست حتما این تغییر آدرس را به صورت صورتجلسه تغییرات اعلام و روزنامه نمایید.

آدرس هر شرکت محلی است که از نظر قانون به عنوان نشانی اصلی و معتبر جهت هرگونه ارسال ها در نظر گرفته می شود.

از اینرو حتما در اسرع وقت می بایست این تغییر اعلام گردد.

 مراحل تغییر آدرس شرکت تکمیل مدارک توسط موکل و تحویل به کارشناس کپی آگهی تاسیس کپی روزنامه رسمی کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات تحویل مدارک به وکلا صدور صورتجلسه و تحویل به موکل جهت امضا تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا در صورت نقص در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نقص اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد.

( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی ) تایید نهایی و صدور آگهی تغییرات تقریبا دو هفته پس از صدور آگهی صدور در روزنامه رسمی

برای درخواست مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را پر کنید: