اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی

اگر کمی پروسه ثبت شرکت را طی کرده باشید حتما متوجه می شوید که بعد از ثبت شرکت باید برای حفظ شرکت خود کارهایی انجام دهید! یا اینکه برای مبادلات خود کارت های خاصی مثل کارت بازرگانی خریداری کنید.

همچون بسیاری از موارد گرفتن کد اقتصادی هم بسیار مهم است و طبق این دستور مطابق با ماده ۶ از قانون تجارت، تمام افراد حقیقی و حقوقی که تاجر و بازرگان هستند باید دفتر خود را پلمپ کنند. البته در بین دفاتر که ۴ نوع دفتر متفاوت به نام های، روزنامه، کپیه، دارایی و دفتر کل هستند، فقط پلمپ دفتر روزنامه و دفتر کل اجباری است و برای دو مورد دیگر اجباری وجود ندارد.

نکته ای که مهم است این است که باید دفاتر تا پایان سال مالی قبل پلمپ شده باشند، به عنوان یک مثال، دفتر سال ۱۳۹۳ باید تا پایان اسفند ۹۲ پلمپ شده باشد!

برای راحتی بیشتر مسئولان، بهتر است دفاتر را تا انتهای آذر ماه هر سال پلمپ نمایید چرا که، در این مدت باقی مانده سه ماهه از سال هم هزینه ها فرق می کند و هم مسئولین مدت زمان بیشتری برای پلمپ کردن صرف می کنند که این به سود شما نخواهد بود.

 

کد اقتصادی چیست؟

با توجه به مواد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتی مستقیم مصوب سال ۸۰، تمام افراد چه حقوقی چه حقیقی باید، کد اقتصادی را دریافت کنند. بنابراین اگر شرکتی در محدودی تجاری و تولید کنندگی باشد، باید برای روابط خود این کد را در اختیار داشته باشند.

این کد برای گرفتن کارت بازرگانی، باز کردن حساب در بانک، شرکت در مناقصه ها و مزایده های خصوصی و دولتی، بستن قرار داد با شرکت های دولتی و حتی نوشتن و صادر کردن فاکتور الزامی است.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه