دریافت جواز کسب

دریافت جواز کسب

جواز کسب از سوی اتحادیه‏ های صنفی و دستگاه‏های موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده 30 و تبصره 3 ماده 26 قانون نظام صنفی صادر می شود. بر این اساس، هر کسب و کاری با توجه به نوع فعالیت خود باید به دستگاه و ارگان مربوطه مراجعه کند. برای مثال شرکت هایی که در زمینه فروش بذر و کودهای شیمیایی فعالیت دارند، باید از اداره جهاد کشاورزی جواز دریافت کنند.

 

 مرحله اول صدور جواز کسب

- درخواست كتبی متقاضی پروانه كسب (جواز کسب)

- ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی

- بازدید از محل واحد صنفی توسط كمیسیون بازرسی اتحادیه و ارائه گزارش

- بررسی درخواست متقاضی پروانه كسب( جواز کسب) در جلسه هیئت مدیره و ارایه پاسخ كتبی به وی

-مرحله دوم صدور جواز کسب

در این مرحله از صدور جواز کسب ارائه یكی از مدارك ذیل جهت تعیین وضعیت ملكی واحد صنفی انجام میشود که شامل:

-  سند مالكیت به نام متقاضی

- اجاره نامه رسمی به نام متقاضی

-  اجاره نامه عادی (با اخذ تعهد محضری) بنام متقاضی

- مبایعه نامه به نام متقاضی

- حكم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره

- رسید پرداخت اجاره بهای معتبر

- قرارداد اجاره محل كسب با ادارات و سازمانهای دولتی، نهادها، شهرداری، شركت های تعاونی مسكن و شركتهای خاص صنفی، شركتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها

ارائه یكی از مدارك ذیل جهت تعیین وضعیت نظام وظیفه آقایان برای دریافت جواز کسب که شامل:

- گواهی پایان خدمت

- گواهی معافیت دائم

- گواهی اشتغال به تحصیل

- گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشكی از حوزه نظام وظیفه

- دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن

- ارائه سوابق كاربری تجاری با كارگاهی یا اداری محل واحد صنفی مورد درخواست

- ارائه سایر مدارك ذیل:

+كپی تمام صفحات شناسنامه

+ كپی كارت ملی

+ كپی مدرك تحصیلی یا حداقل سواد خواندن و نوشتن ( به استثنای متقاضیانی كه سن آنان از 50 سال بالاتر می باشد)

+ دوارزده قطعه عكس پرسنلی جدید 3*4

+ فیش واریز مبلغ حداكثر تا سقف 5 برابر حق عضویت اتحادیه برای سال اول (حق ورودی) كه از مبلغ 3.000.000 ریال عدول ننماید.

+ فیش واریز مبلغ 30.000 ریال به حساب 21733008 خزانه كشور

-مرحله سوم صدور جواز کسب

استعلام از ادارات ذیربط و ارائه مدارك ذیل شامل:

- گواهی مركز بهداشت شهرستان و ارائه كارت معاینه پزشكی فردی جهت صنوف مشمول (موادر خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی)

- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

- گواهی عدم سوء پیشینه كیفری

- موافقت اداره نظارت بر اماكن نیروی انتظامی

- گواهی گذراندن دوره آموزش (حداقل 10 ساعت) از موسسه آموزشی معتبر (مورد تایید كمیسیون نظارت شهرستان مربوط)

- ارائه هرگونه مدرك مبنی بر تشكیل پرونده یا ارائه هر یك از اوراق پرداخت مالیاتی

- گواهینامه مهارت فنی جهت مشاغل مندرج در آئین نامه تبصره ذیل ماده 13 قانون

- اختصاص كد شناسه ده رقمی (ملت كارت) و الصاق آن به پروانه كسب(جواز کسب)

- اختصاص برچسب شناسه صنفی مطابق با كد ده رقمی

-مرحله چهارم صدور جواز کسب

بررسی پرونده توسط رییس و در غیاب وی نایب رییس اتحادیه

- مرحله پنجم صدور جواز کسب

صدور پروانه كسب (جواز کسب)با رعایت مراحل چهارگانه قبلی و تحویل آن به متقاضی

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران سعادت اندیشان تماس بگیرید

شماره تماس: 41616-021

 

 

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه