تغییرات شرکت

تغییرات شرکت 

انواع ثبت تغییرات شرکت و تصمیمات شرکتها

تغییرات در شرکت یکی از خدماتی است که معمولا شرکت ها پس از ثبت اولیه شرکت به آن نیاز دارند. تغییراتی هم چون تغییر آدرس شرکت،تغییر موضوع شرکت،تغییر سرمایه شرکت و خدماتی از این قبیل.

 برای تغییر و اجرای تصمیمات در شرکت ها ، قوانین ویژه ای برای اجرا و یا به نوعی بارگذاری آن نوع تغییر به صورت رسمی وجود دارد که به صورت ثبت آن تغییرات و تصمیمات (ثبت تغییرات شرکت) می باشد.

ثبت کلیه انواع تغییرات و تصمیمات شرکتها (ثبت تغییرات شرکت) به صورت مکانیزه و با ثبت در سیستم اداره ثبت شرکتها علاوه برتنظیم صورتجلسه انجام خواهد شد .

 بعضی تغییرات (ثبت تغییرات شرکت) صرفا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و بعضی درصلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

مواردی که فقط در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد مواردی از قبیل: انحلال شرکت، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه، ورود شریک یا شرکا، خروج شریک یا شرکا، تغییرنام شرکت، تغییرموضوع شرکت، الحاق به موضوع شرکت، تغییرآدرس شرکت، تغییر دارندگان حق امضا(تبدیل حق امضای منفردا به مشترکا یا بالعکس)، تبدیل سهام شرکت ها(بانام به بی نام و بالعکس) ، نقل و انتقال سهام (درسهامی خاص) می باشد و به طور کلی تغییر کلیه مواردی که دراساسنامه وجود دارد درصلاحیت مجمع فوق العاده می باشد .

 در نظر داشته باشید مجامع تنها با حضور سهامداران رسمیت می یابد با حضور اکثریت هم به شرط دادن آگهی دعوت امکان پذیر می باشد.

 از مواردی که در (ثبت تغییرات شرکت) صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد می توان ؛ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ، تصویب ترازسود و زیان، تعیین و تصویب بیلان مالی، انتخاب یا تمدید بازرسین، انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره ، تعیین سمت هیات مدیره ، تغییرحق امضا، را نام برد.

بعضی تغییرات را در هیات مدیره هم می توان انجام داد مثل؛ تغییرآدرس شرکت یا تغییرحق امضاء به شرطی که اساسنامه شرکت اجازه دهد .

از بیشترین موارد تغییرات درشرکت ها؛  می توان به تغییرآدرس ، تغییرحق امضا، نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی، ورود و خروج در شرکتهای محدود ،افزایش و کاهش سرمایه ، تعیین اعضای هیات مدیره و انحلال نام برد. در کاهش سرمایه تغییرات باید توجه داشت کاهش سرمایه به دو صورت جداگانه صورت می گیرد؛ کاهش اجباری سرمایه (ماده 141) لایحه اصلاحی و کاهش اختیاری که با رای دادگاه انجام می شود . -برای افزایش سرمایه درشرکتهای سهامی بازرسین باید اعتبار داشته باشند تا بتوان سرمایه را افزایش داد. در افزایش سرمایه درشرکتهای سهامی بازرسین(بازرس اصلی وبازرس علی البدل) باید گزارش توجیهی خود را درمورد افزایش سرمایه وعملی شدن آن را داشته باشند(ماده 161 ل.ا.ق.ت)

نکته بسیارمهم در افزایش سرمایه این است که ؛ افزایش سرمایه صرفاً در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد و اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد(ماده 164 ل.ا.ق.ت) صرفا هیات مدیره وظیفه عملی نمودن افزایش سرمایه مکلف (برخوردار) می باشد(ماده 163 ل.ا.ق.ت)

تغییرنام شرکت: هرنامی قابل ثبت می باشد به شرطی که در آن نام ریشه فارسی داشته باشد و در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده باشد حتی اگر این نام تک سیلابه باشد. پس صرف ثبت یک نام در اداره ثبت شرکتها یک یا دو یا سه سیلابه بودن آن نیست بلکه صرف ثبت نبودن آن در اداره ثبت شرکتها می باشد.

برای انتخاب نام برای اینکه سهولت بیشتری برای ثبت نام شرکت داشته باشید باید از اسامی 3 سیلابه همراه با اسم خاص استفاده نمایید و درنظر داشته باشید اسامی مانند بازرگانی –صنعتی- تجارت و… شامل اسم خاص نمی باشند و صرفا تعریف شرکت می باشند .

در مورد ثبت تغییرات نقل و انتقال شرکتها طرفین باید درجلسه حضور یافته و صورتجلسات را امضا کنند . در مورد شرکتهای مسولیت محدود ورود و خروج اعضا نیاز به مفاصا یا همان گواهی مالیاتی ندارد مگر نقل و انتقال سهم الشرکه بین خودشان بخواهد صورت بگیرد که دراین صورت باید توسط دفاتر اسناد رسمی به صورت رسمی و با گواهی نقل و انتقال و پرداخت مالیات مربوطه صورت گیرد. در مورد شرکت های سهامی برای تغییرات نقل و انتقال گواهی نقل و انتقال ( گرفتن مفاصا) از اداره دارایی الزامی می باشد.

نکته مهم این است که داشتن سهام بی نام و یا بانام در پرداخت مالیات نقل و انتقال متفاوت نمی باشد و دارنده هر 2 نوع سهام باید مالیات 4 درصد نقل و انتقال را پرداخت نمایند .

در مورد ثبت تغییرات شرکت نقل و انتقال سهام این نکته که نداشتن گواهی مالیاتی (نقل و انتقال) باعث عدم ثبت آگهی میشود و درصورت داشتن گواهی نقل و انتقال آگهی مربوطه توسط اداره ثبت شرکتها به صورت آگهی با عنوان مواد 39 و 40 قانون تجارت می باشد.

در نظر داشته باشید ثبت تغییرات شرکت مواد 39 و 40 از موارد داخلی شرکتهای سهامی می باشد که از موارد آگهی اعلامی نمی باشد و صرفا اگهی هیات مدیره پس از نقل و انتقال و یا لیست سهامداران ملاک آگهی مربوطه می باشد.

برای ثبت تغییرات شرکت های دارای مجوز از نهادهای مختلف باید ضمن اخذ گواهی (مجوز) مربوطه از سازمان و یا نهاد مربوطه ، صورتجلسات ممهور به مهر تایید(مجوز) بشود و همراه با اصل مجوز به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

 برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران سعادت اندیشان تماس بگیرید

شماره تماس: 41616-021

 

 

 

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه