تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت

اگر به هر دلیل آدرس شرکتی را که ثبت کرده اید تغییر کند، می بایست حتما این تغییر آدرس را به صورت صورتجلسه تغییرات اعلام و روزنامه نمایید.

آدرس هر شرکت محلی است که از نظر قانون به عنوان نشانی اصلی و معتبر جهت هرگونه ارسال ها در نظر گرفته می شود.

از این رو حتما در اسرع وقت می بایست این تغییر اعلام گردد.

 مراحل تغییر آدرس شرکت تکمیل مدارک توسط موکل و تحویل به کارشناس کپی آگهی تاسیس کپی روزنامه رسمی کپی مدارک شناسایی همه اعضاء در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات تحویل مدارک به وکلا صدور صورتجلسه و تحویل به موکل جهت امضا تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا در صورت نقص در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نقص اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد.

( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی ) تایید نهایی و صدور آگهی تغییرات تقریبا دو هفته پس از صدور آگهی صدور در روزنامه رسمی

 برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران سعادت اندیشان تماس بگیرید

شماره تماس: 41616-021

 

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه