انحلال شرکت

 انحلال شرکت 

از علل انحلال شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری :

1-تصویب بیش از 1/3 سهامداران در شرکت های سهامی خاص

2-تصویب بیش از نیمی از شرکاء ( در شرکت های مسئولیت محدود )

3- از میان رفتن بیش از نیمی از سرمایه شرکت ( در شرکت های سهامی خاص ) چنانچه سهامداران رای به کاهش سرمایه ندهند.

4-وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده را انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد. ( شرکت برای ساختن یک سد یا راه یا پروژه  خاصی تشکیل شده باشد و انجام آن در موضوع شرکت به صراحت قید شده باشد، مثلاً در موضوع فعالیت ذکر شده باشد : « طراحی، نظارت و اجرای پروژه ساخت راه آهن تهران – قم » و نهایتاً موضوع شرکت به اتمام رسیده باشد.

5-در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده باشد، آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت اعلام شده قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

6-در صورت ورشکستگی

7-در صورت حکم دادگاه

8-در صورت فوت یکی از شرکاء ( در شرکت های مسئولیت محدود ) چناچه در اساسنامه قید شده باشد.

نحوه تصفيه شرکت با مسئوليت محدود

هر شرکتی از جمله شرکت مسئولیت محدود می‌بایست پس از انجام مراحل انحلال از طریق اداره ثبت شرکت ها، امر تصفیه شرکت را انجام دهد. نکات زیر درباره تصفیه شرکت مسئولیت محدود قابل توجه است:

1- امر تصفیه در شرکتهای با مسئولیت محدود وظیفه مدیران شرکت است مگر در صورتی که در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ( مدیران شرکت می‌توانند در صورتجلسه انحلال یکی از اعضای شرکت را به عنوان مدیر تصفیه معرفی نمایند.)

2-در مورد اموری چون صلح و تعیین داور مدیر تصفیه وقتی حق انجام این امور را دارد که در اساسنامه یا اعضای مجمع عمومی به اون این اجازه را داده باشند.

3-برای تقسیم دارایی شرکت بعد از ا نحلال لازم است که انحلال شرکت قبلا در روزنامه رسمی اعلام شده و سه بار در یکی از جراید آگهی شده باشد و ضمنا یک سال نیز از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد. در صورتی که از خلاف این قاعده عمل شود مدیر تصفیه مسئول ضرر و زیان طلبکارانی که موفق به وصول طلب خود نشده اند خواهد بود. 

حکم دادگاه در جهت انحلال شرکت اغلب

اشخاص ذی نفع به دادگاه مراجعه و در موارد ذیل انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا می نمایند :

در صورتی که مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به حساب های هریک از سال های مالی تا دو ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.

در صورتیکه تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف مانده باشد. در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلا متصدی مانده باشد. مدت شرکت منقضی شده و یا موضوع شرکت انجام یافته و یا انجام غیر مقدور است و مجمع عمومی برای انحلال تشکیل نشده یا از دادن رای به انحلال خود داری می نماید.

پرسش و پاسخ های مرتبط با انحلال شرکت ( تصفیه)

1. اگر عضوی از شرکت رضایت به انحلال نداشته باشد می توانند شرکت را منحل کنند؟

  خیر کلیه اعضاء باید صورتجلسه را امضاء کنند.

2. آیا راهی برای انحلال می باشد؟

اگر از شخص غایب وکالتنامه تام داشته باشند می توانند شرکت را منحل کنند در غیر این صورت هیچ راهی جز حضور خود شخص نمی باشد.

مدارک لازم برای انحلال شرکت

  • يك نسخه كپی از تمامی مدارك ثبتی شركت شامل اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تأسيس، آگهی روزنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت ،کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل تمامی اعضای شرکت

  • انحلال شرکت بین 15 تا 30 روز زمان خواهد برد

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران سعادت اندیشان تماس بگیرید

شماره تماس: 41616-021

 

 

 

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه