۹۰ درصد برندهای دنیا در کدام کشور ساخته می‌شود؟

90 درصد برندهای دنیا در کدام کشور ساخته می‌شود؟  برند های دنیا -به گزارش نامه به نقل از پایگاه اینترنتی اکونومی متن، طبقه طبقه بندی منتشر شده از سوی موسسۀ مطالعاتی "میلوارد براون آپتیمر" شرکت هایی که اعتبار و ارزش غیرمادی بیشتری در میان مصرف کنندگان دارند، آمریکایی هستند. ۹ برند برتر در این رتبه [...]