اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی اگر کمی پروسه ثبت شرکت را طی کرده باشید حتما متوجه می شوید که بعد از ثبت شرکت باید برای حفظ شرکت خود کارهایی انجام دهید! یا اینکه برای مبادلات خود کارت های خاصی مثل کارت بازرگانی خریداری کنید. همچون بسیاری از موارد گرفتن کد اقتصادی هم بسیار مهم است و طبق [...]