کد اقتصادی شرکت ها

کد اقتصادی شرکت ها چیست ؟ چرا پس از ثبت شرکت باید کد اقتصادی بگیریم ؟ لزوم داشتن کد اقتصادی : یکی از راه های که می توان شرکت خود را پس از ثبت شرکت به رسمیت نهایی شناخت داشتن کد اقتصادی است چرا که با داشتن کد 12 رقمی اقتصادی می توان بسیاری از [...]