تسلیت به حادثه دیدگان فاجعه ساختمان پلاسکو

​با تاسف عميق و با قلبى پراز رنج و غم، فاجعه ساختمان پلاسكو را به مردم ايران تسليت عرض كرده و به دريا دلان آتش نشان كه جان خود را فداى هموطنان خود ميكنند، درود ميفرستيم…