پذیره نویسی شرکت ها چیست ؟

پذیره نویسی انجام پذیره نویسی شرکت ها پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به واسطه آن شخصی متعهد می شود با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود. در این بحث شرایط پذیره نویسی صحیح را بررسی می کنیم.    با مشاوران [...]