شماره تماس : ۴۱۶۱۶-۰۲۱ |info@saadatandishan.ir

هیات مدیره در ثبت شرکت تعاونی

/Tag:هیات مدیره در ثبت شرکت تعاونی
­

هیات مدیره در ثبت شرکت تعاونی (بخش دوم)

هیات مدیره در ثبت شرکت تعاونی (بخش دوم) هیات مدیره در ثبت شرکت تعاونی:   ه) مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرما که به صورت جنبی بوده است. و) فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکل تعاونی ز) فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آنها باشد.   [...]

توسط |دی ۱۸ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|۰ نظر

هیات مدیره در ثبت شرکت تعاونی (بخش اول)

هیات مدیره در ثبت شرکت تعاونی (بخش اول) هیات مدیره در ثبت شرکت تعاونی: پس از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی و پس از اینکه مجمع مذکور اساسنامه شرکت تعاونی را تصویب کرد و اولین هیات مدیره و اولین بازرس یا بازرسان برگزیده شدند و در مورد سایر امور مندرج در دستور جلسه فرم شماره [...]

توسط |دی ۱۶ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|۰ نظر