شماره تماس : ۴۱۶۱۶-۰۲۱ |info@saadatandishan.ir

مسئوليت در قبال مشكلات مالی شركت

/Tag:مسئوليت در قبال مشكلات مالی شركت
­

مسئولیت در قبال مشکلات مالی شرکت

گفته شد كه هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت تخلف مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شركت است و هشداری است برای مدیران شركت كه د راعمال خود رعایت غبطه شركت را بنمایند. تا شركت دچار [...]

توسط |آذر ۸ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|۰ نظر

مسئولیت در قبال شرکت

مسئوليت در قبال شركت هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت تخلف مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شركت است و هشداری است برای مدیران شركت كه د راعمال خود رعایت غبطه شركت را بنمایند. تا شركت [...]

توسط |اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۴|مقالات ثبت|۰ نظر