شرایط نظام وظیفه برای دریافت جواز کسب

شرایط نظام وظیفه برای دریافت جواز کسب 1-گواهي پايان خدمت 2-گواهي معافيت دائم 3-گواهي اشتغال به تحصيل 4-گواهي معتبر مبني بر داشتن معافيت پزشكي از حوزه نظام وظيفه 5-دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن شرایط عمومی برای دریافت جواز کسب : مراحل صدور جواز کسب -مرحله اول صدور جواز کسب [...]