شماره تماس : ۴۱۶۱۶-۰۲۱ |info@saadatandishan.ir

مجمع عمومی فوق العاده

/Tag:مجمع عمومی فوق العاده
­

شرکت سهامی خاص قسمت ۲

افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی در هر شرکت ممکن است هیئت مدیره شرکت در مجمع عمومی فوق العاده پس از بررسی های لازم گزارشات بازرسان برای توسعه فعالیتهای قبلی یا موارد دیگر برای تغییرات سرمایه شرکت تصمیم گیری کنند ک این تغییرات شامل افزایش و کاهش سرمایه است.   سرمایه شرکت را به دو طریق [...]

توسط |اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|۰ نظر

مجامع عمومی قسمت سوم

ماده 94 - هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. ماده 95 - سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر [...]

توسط |آذر ۲ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|۰ نظر

مجامع عمومی قسمت دوم

ماده 81 - زمانیکه جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و بدین ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد مؤسسين ظرف ده روز از تاریخ تشکیل مجمع مزبور [...]

توسط |آذر ۱ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|۰ نظر

مجامع عمومی

ماده 72 - مجمع عمومی شرکت سهامی اجتماع صاحبان سهام تشکیل میتعداد شود. مقررات مربوط حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات اساسنامه معین خواهد شد مگر مواردی که موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد. ماده 73 - مجامع عمومی بترتیب عبارتند : مجمع عمومی مؤسس. [...]

توسط |آبان ۳۰ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|۰ نظر