شماره تماس : ۴۱۶۱۶-۰۲۱ |info@saadatandishan.ir

مجامع عمومی جدید

/Tag:مجامع عمومی جدید
­

مجامع عمومی قسمت سوم

ماده 94 - هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. ماده 95 - سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر [...]

توسط |آذر ۲ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|۰ نظر

مجامع عمومی قسمت دوم

ماده 81 - زمانیکه جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و بدین ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد مؤسسين ظرف ده روز از تاریخ تشکیل مجمع مزبور [...]

توسط |آذر ۱ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|۰ نظر

مجامع عمومی

ماده 72 - مجمع عمومی شرکت سهامی اجتماع صاحبان سهام تشکیل میتعداد شود. مقررات مربوط حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات اساسنامه معین خواهد شد مگر مواردی که موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد. ماده 73 - مجامع عمومی بترتیب عبارتند : مجمع عمومی مؤسس. [...]

توسط |آبان ۳۰ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|۰ نظر