طبقات علایم تجاری

طبقات علایم تجاری طبقات برند لیست طبقات علایم تجاری ، برند عبارتند از موارد نامبرده در زیل میباشد :     طبقه ١ - مواد شیمیائی مورد استفاده در صنایع علوم عكاسی و همچنین كشاورزی، باغبانی و جنگلبانی. رزینهای مصنوعی پردازش نشده. پلاستیكهای پردازش نشده.كودهای گیاهی. تركیبات اطفاء حریق. مواد آبكاری و جوشكاری فلزات. مواد [...]