شرکت های دولتی

/برچسب:شرکت های دولتی

شرکت های دولتی

اساسنامه راجع به شرکت های بیمه مصوب 15/9/1369 هیأت وزیران ، در ماده اول چنین می گوید : « شرکت سهامی بیمه ... که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و قانون اداره امور شرکت های بیمه ، طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد ، که در موارد پیش بینی نشده ، مشمول قانون تجارت می باشد ... » .

توسط | ۱۳۹۴-۱۰-۳۰ ۱۰:۲۷:۵۱ +۰۰:۰۰ مهر ۴ام, ۱۳۹۴|مقالات ثبت|بدون ديدگاه