نحوه اداره شرکتهای سهامی خاص در ثبت شرکت ها

نحوه اداره شرکتهای سهامی خاص در ثبت شرکت ها : طبق ماده 107 قانون تجارت، در ثبت شرکت ها ، شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر [...]