حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي 1 ـ مقدمه : امروزه ديگر نيازي به تبيين نقش و جايگاه رايانه در زندگي بشر وجود ندارد ، گسترش روز افزون صنعت سخت افزار و نرم افزار ، چنان شتاب پيداكرده است كه حتي غير متخصصان و كساني كه به صورت كاملاً غير حرفه اي با [...]