ثبت شرکت ساختمانی

ثبت شرکت ساختمانی زمان و هزینه مناسب ثبت شرکت ساختمانی با وکلای شرکت سعادت اندیشان شرایط ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص را فراهم کنید • حداق 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند ) • حد اقل سرمایه 100000 تومان • پروسه زمانی ثبت = 20 روز کاری • حداقل [...]