ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در منطقه آزاد انزلی مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در منطقه آزاد انزلی: برای ثبت شرکت با مسئولیت در منطقه آزاد انزلی مدارک زیر مورد نیاز می باشد: شرکتنامه کامل شده و توسط تمامی شرکا به امضاء درآید. در دو نسخه -تقاضا نامه در دو نسخه [...]