مقررات لازم برای ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

هر شرکتی که در منطقه ی آزاد تجاری ثبت شده باشد چنانچه مرکزیت اصلی این شرکت نیز در منطقه ی ثبت شرکت ، باشد یک شرکت ایرانی است. هر شرکت در کشورهای خارجی که در کشور خود یک شرکت قانونی به حساب بیاید می تواند به وسیله ی شعبه یا نمایندگی خود در منطقه ی [...]