ثبت شرکت اتباع خارجی

ثبت شرکت اتباع خارجی ثبت شرکت اتباع خارجی   فرایند ثبت شرکت اتباع خارجی مشارکت ایرانی و خارجی چنانچه شریک خارجی فرد یا افرادی باشد بیشترین مقدار سهم آنها چهل و نه درصد می باشد . این مورد بعد از تصویب لایحه قانونگذاری به لحاظ موارد به وجود آمده در کشور اسرائیل و فلسطین به [...]