تعیین نام شرکت

تعیین نام شرکت   همانطور که اشاره شد یکی از موضوعات مهم پس از تعیین موضوع شرکت تعیین اسم شرکت میباشد .     برای تعیین نام شرکت میبایست از اسامی خاص که در زیر لیستی از آنها جهت ثبت ارائه شده است استفاده گردد . اسم شرکت باید سه قسمتی باشد . لازم بذکر [...]