بازرس در ثبت شرکت تعاونی

بازرس در ثبت شرکت تعاونی: ماده 50: مجمع عمومی عادی ------------ از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس / بازرسان/ انتخاب می کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است. (تعداد بازرسان باید عدد فرد باشد مثلا یک یا سه نفر). تبصره 1: در صورت فوق یا ممنوعیت قانونی و [...]