گواهی نامه های استاندارد

گواهی نامه های استاندارد چیست؟نحوه ی اخذ آن چگونه است؟ چرا به گواهینامه استاندارد نیاز داریم؟ علت نیاز به تدوین و برقراری استانداردها پاسخی کاملا واضح دارد. امروزه پیشرفت و بهبود کیفیت در ارائه خدمات و محصولات نقش مهمی در موفقیت یک سازمان ایفا می کند. رقابت در جلب نظر مشتری، [...]