ایزو چیست،و چه کاربرد هایی دارد؟

سازمان بین المللی استاندارد ایزو(ISO) چیست،و اخذ آن چه کاربرد هایی دارد؟ ایزو(ISO) چیست؟ ایزو(ISO) كه مقر آن در ژنو می باشد, یك سازمان غیر دولتی بین المللی است كه در 24 فوریه سال 1947 تاسیس یافت. این سازمان متشكل از موسسه های ملی استاندارد كردن 130 كشور بزرگ و كوچك, صنعتی و در حال [...]