شماره تماس : ۴۱۶۱۶-۰۲۱ |info@saadatandishan.ir

Monthly Archives: خرداد ۱۳۹۴

­

مزیت شرکت مسئولیت محدود

مزیت شرکت مسئولیت محدود - شركت سهامی عام با حضور حداقل پنج سهامدار (مدیر) و شركت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار خاص با حداقل سه سهامدار تشكیل می گردد(مواد ٣ و ١٠٧ ل.ا.ق.ت.) در صورتی كه شركت با مسئولیت محدود با حداقل دو شریك تشكیل می شود (ماده ق.ت.). 1- حداقل سرمایه در سهامی [...]

توسط |خرداد ۱ام, ۱۳۹۴|مقالات ثبت|۰ نظر

قوانین نام شرکت تجاری

قوانین نام شرکت تجاری بند 138- در موقع ثبت شركتها و ,سسات غیرتجارتی جدید التأسیس بایستی دقت لازم بعمل آورند كه نام انتخاب شده قبلاً به ثبت نرسیده باشد. بدین منظور: اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی باید با مراجعه به «مجموعه دفاتر كامپیوتری حاوی مشخصات شركتهای ثبت شده» و حصول اطمینان از عدم [...]

توسط |خرداد ۱ام, ۱۳۹۴|مقالات ثبت|۰ نظر

شرایط نظام وظیفه برای دریافت جواز کسب

شرایط نظام وظیفه برای دریافت جواز کسب 1-گواهي پايان خدمت 2-گواهي معافيت دائم 3-گواهي اشتغال به تحصيل 4-گواهي معتبر مبني بر داشتن معافيت پزشكي از حوزه نظام وظيفه 5-دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن شرایط عمومی برای دریافت جواز کسب : مراحل صدور جواز کسب -مرحله اول صدور جواز کسب [...]

توسط |خرداد ۱ام, ۱۳۹۴|مقالات ثبت|۰ نظر

شرکت سهامی خاص چیست؟

شرکت سهامی خاص چیست؟ شرکت سهام خاص شركتی است بازرگانی كه تمام سرمایه آن منحصرا توسط مؤسسین تامین گردیده و سرمایه آن سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر كمتر باشد. عنوان شركت سهامی خاص باید قبل از نام شركت یا بعداز [...]

توسط |اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۴|مقالات ثبت|۰ نظر

مسئولیت در قبال شرکت

مسئوليت در قبال شركت هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت تخلف مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شركت است و هشداری است برای مدیران شركت كه د راعمال خود رعایت غبطه شركت را بنمایند. تا شركت [...]

توسط |اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۴|مقالات ثبت|۰ نظر