ثبت شرکت دانش بنیان

//ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان همانند دیگر شرکتها و موسسات انجام می‎شود و در هنگام ثبت، هیچ تفاوتی بین این نوع شرکت با سایر شرکتها وجود ندارد.

شرکت دانش بنیان چیست؟

براساس بند الف ماده ۴۸ و ماده ۵۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، شرکتهای دانش بنیان با هدف استفاده بهینه از پتانسیل و ظرفیتهای دانشگاهها و موسسات پژوهشی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مورد تایید هیات علمی شرکتهای دانش بنیان تشکیل شده اند که برای تشکیل آنها شرایطی نیز به شرح زیر بیان شده است:

– سرمایه شرکت از ۱ تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت به دانشگاه یا واحد پژوهشی تعلق داشته باشد. همچنین باید ۵۱ تا ۱۰۰ درصد سرمایه شرکت مختص اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها یا واحدهای پژوهشی باشد. چنانچه سهام دانشگاه کمتر از ۵۰% باشد، شرکت دانش ‌بنیان در ردیف شرکتهای خصوصی به شمار میرود، در غیر این صورت شرکت دانش بنیان دولتی محسوب می‌شود.

– شاخص‌های عمومی آئین‌نامه تشخیص شرکت دانش ‌بنیان نوپا آسانتر از سایر شرکتها میباشد. شرکت‌ها باید برنامه تولید یا تولیدکننده محصولات و فرآوردههای دانش‌بنیان، مطابق فهرست محصولات یا فرآوردههای دانش‌بنیان مصوب کارگروه داشته باشند. همچنین دانش فنی محصولات تولید شده توسط شرکت دانش بنیان، باید هماهنگ با فعالیت‌های تحقیق و توسعه، ایجاد شده باشد و یا از طریق انتقال فناوری جذب شده و بومی‌سازی شده، فعالیت نمایند.

 

ثبت شرکت دانش بنیان

برای تاسیس یک شرکت دانش بنیان، باید در اداره کل ثبت شرکتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسند. شرکتهای متقاضی پس از تولید محصولات دانش بنیان با تحویل برنامه تولید، بر مبنای آیین نامه مصوب کارگروه، ارزیابی شده و برای یک مدت محدود می توانند از تسهیلات و مزایای قانون بهره مند شوند که به منظور تمدید زمان استفاده از مزایای قانون، باید دوباره ارزیابی گردند. در رابطه با استفاده از مزایای قانون، در هنگام ثبت شرکت نمی‌توان بطور قطعی اظهار نظر کرد. از اینرو ارزیابی بر مبنای عملکرد شرکتها، پس از ثبت و فعالیت شرکت صورت میگیرد.

ثبت شرکتها و موسسات دانش بنیان همانند دیگر شرکتها و موسسات انجام میشود و در هنگام ثبت، هیچ تفاوتی بین این نوع شرکت با سایر شرکتها وجود ندارد. فرآیند ارزیابی و تشخیص مربوط به شرکتها و موسسات ثبت شده نشان می‎دهد که شرکت ثبت شده شاخصهای موجود در آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان را دارا میباشد. لازم به ذکر است که موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی،  و نیز شرکتها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آنها به شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تعلق دارد، مشمول حمایتهای قانون ثبت شرکتهای دانش بنیاد نخواهند بود.

 

ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان همانند دیگر شرکتها و موسسات انجام می‎شود و در هنگام ثبت، هیچ تفاوتی بین این نوع شرکت با سایر شرکتها وجود ندارد.

شرکت دانش بنیان چیست؟

براساس بند الف ماده ۴۸ و ماده ۵۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، شرکتهای دانش بنیان با هدف استفاده بهینه از پتانسیل و ظرفیتهای دانشگاهها و موسسات پژوهشی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مورد تایید هیات علمی شرکتهای دانش بنیان تشکیل شده اند که برای تشکیل آنها شرایطی نیز به شرح زیر بیان شده است:

– سرمایه شرکت از ۱ تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت به دانشگاه یا واحد پژوهشی تعلق داشته باشد. همچنین باید ۵۱ تا ۱۰۰ درصد سرمایه شرکت مختص اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها یا واحدهای پژوهشی باشد. چنانچه سهام دانشگاه کمتر از ۵۰% باشد، شرکت دانش ‌بنیان در ردیف شرکتهای خصوصی به شمار میرود، در غیر این صورت شرکت دانش بنیان دولتی محسوب می‌شود.

– شاخص‌های عمومی آئین‌نامه تشخیص شرکت دانش ‌بنیان نوپا آسانتر از سایر شرکتها میباشد. شرکت‌ها باید برنامه تولید یا تولیدکننده محصولات و فرآوردههای دانش‌بنیان، مطابق فهرست محصولات یا فرآوردههای دانش‌بنیان مصوب کارگروه داشته باشند. همچنین دانش فنی محصولات تولید شده توسط شرکت دانش بنیان، باید هماهنگ با فعالیت‌های تحقیق و توسعه، ایجاد شده باشد و یا از طریق انتقال فناوری جذب شده و بومی‌سازی شده، فعالیت نمایند.

 

ثبت شرکت دانش بنیان

برای تاسیس یک شرکت دانش بنیان، باید در اداره کل ثبت شرکتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسند. شرکتهای متقاضی پس از تولید محصولات دانش بنیان با تحویل برنامه تولید، بر مبنای آیین نامه مصوب کارگروه، ارزیابی شده و برای یک مدت محدود می توانند از تسهیلات و مزایای قانون بهره مند شوند که به منظور تمدید زمان استفاده از مزایای قانون، باید دوباره ارزیابی گردند. در رابطه با استفاده از مزایای قانون، در هنگام ثبت شرکت نمی‌توان بطور قطعی اظهار نظر کرد. از اینرو ارزیابی بر مبنای عملکرد شرکتها، پس از ثبت و فعالیت شرکت صورت میگیرد.

ثبت شرکتها و موسسات دانش بنیان همانند دیگر شرکتها و موسسات انجام میشود و در هنگام ثبت، هیچ تفاوتی بین این نوع شرکت با سایر شرکتها وجود ندارد. فرآیند ارزیابی و تشخیص مربوط به شرکتها و موسسات ثبت شده نشان می‎دهد که شرکت ثبت شده شاخصهای موجود در آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان را دارا میباشد. لازم به ذکر است که موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی،  و نیز شرکتها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آنها به شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تعلق دارد، مشمول حمایتهای قانون ثبت شرکتهای دانش بنیاد نخواهند بود.


مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت
های دانش بنیان

-رزومه یا کاتالوگ شرکت

-تصویر آگهی تاسیس به همراه آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

-نمودار سازمانی شرکت تصویر مجوزهای شرکت (مجوز تاسیس، پروانه بهره‌بردای و…)

-تصویر آخرین اظهارنامه مالیاتی ـ ارسالی به سازمان امور مالیاتی (برای شرکتهای نوپا اختیاری میباشد)

-آخرین لیست بیمه شرکت به همراه خلاصه وضعیت دستمزد، حقوق و مزایا (برای شرکتهای نوپا اختیاری میباشد)

فرآیند ثبت شرکتها دانش بنیان بصورت اینترنتی

-مراجعه به آدرس اینترنتی www.ilenc.ir

-پرداخت هزینههای مربوط به فرایندها و ارزیابی‌های کارشناسی جهت ارزیابی و تایید صلاحیت شرکتها

-انجام مراحل اولیه ثبت نام اولیه، تکمیل فرمهای مربوطه و کلیک بر روی قسمت ذخیره اطلاعات

-باز نمودن ایمیل و کلیک بر روی لینک فعالسازی موجود در پیغام دریافتی به منظور فعالسازی حساب کاربری

توسط | ۱۳۹۷-۱-۱۵ ۱۰:۱۷:۰۷ +۰۰:۰۰ فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۷|مقالات ثبت|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :