0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

کلیه تجار (به استثناء کسبه جزئ) و شرکتها مکلف هستند هرساله نسبت به پلمپ دفاتر روزنامه و کل خود که مرکب از یک دفتر روزنامه و یک دفتر کل میباشد اقدام نمایند و بر همین اساس نسبت به درج کلیه فعالیت های مالی و تجاری خود در این دفاتر اقدام نمایند

مهلت مقرر برای پلمپ دفاتر قانونی:

در شرکتهای تازه تاسیس پلمپ دفاتر باید بلافاصله پس از ثبت شرکت اقدام و در پایان همان سال نیز اقدام به پلمپ دفاتر قانونی سال بعد نمایند البته این نکته در مورد تجار و صاحبان کارت بازرگانی نیز صادق است. سایر شرکتها و تجار نیز باید هر سال قبل از آغاز سال مالی جدید نسبت به پلمپ دفاتر قانونی اقدام نمایند.

دفاتر قانونی دارای گوناگونی هایی در اندازه ، تعداد صفحات، تعداد ستون ها و… میباشد که بر اساس نیاز شرکت یا تجارتخانه قابل ثبت و پلمپ نمودن میباشد.

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی:

 1. اضهارنامه پلمپ دفاتر و کارتکس (توسط موسسه ارائه میگردد)
 2. کپی شناسنامه و کارت ملی

اشخاص حقوقی:

 1. اضهارنامه پلمپ دفاتر و کارتکس (توسط موسسه ارائه میگردد)
 2. کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل
 3. روزنامه رسمی تاسیس و هیئت مدیره

مدارک شرکتی نیاز به ممهور نمودن با مهر شرکت میباشد.

 

چه عواملی موجب رد پلمپ دفاتر می شود؟

 • در صورتی که دفاتر ارائه‌ شده به جهتی از پلمپ خارج‌ شده یا یک یا چند برگه از آن کم شده باشد
 • در صورتی که یک یا چند فعالیت مالی و پولی در دفتر ثبت‌ نشده باشد
 • در صورتی که اطلاعات طبق تاریخ وقوع آن‌ ها ثبت ‌نشده باشد
 • ثبت کردن همه یا بخشی از فعالیت‌های در حاشیه
 • تراشیدن یا پاک کردن نوشته‌های دفاتر جهت سو استفاده
 • وجود جای خالی بیش ‌از حد در صفحات سفید
 • بستانکار شدن حساب‌های بانکی یا نقدی
 • تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و دفاتر مشاغل زائد