ویژگی یک برند خوب
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

چند نکته برای انتخاب یک برند ماندگار
۱.تناسب داشتن کلمه یا تصویری که به عنوان برند انتخاب می گردد.

۲. جایگاه مناسب  و انتخاب درست برند نسبت به خدمات مورد نظر.

۳. یک برند خوب بایدخطر پذیری کمی داشته باشد.

۴. قابلیت اعتبار بخشی و متمایز ساختن برند انتخاب شده.

۵. الهام بخش بودن کلمه یا تصویر متناسب که به عنوان برند انتخاب می شود.

۶. بی همتا بودن برند یا همان متفاوت بودن با سایر برندها.

۷. یک برند باید به گونه ای انتخاب شود که از قدرت جذب بالایی برخوردار باشد .