هزینه تمدید ثبت اختراع

//هزینه تمدید ثبت اختراع

هزینه تمدید ثبت اختراع

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

هزینه تمدید ثبت اختراع

اظهارنامه بین المللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات

ماده ۶۳ – اظهارنامه بین المللی که طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعا از سوی اتباع ایرانی یا مقیمین در ایران تسلیم مرجع ثبت شرکت می گردد ، مرجع ثبت شرکت به عنوان اداره مبدأ عمل خواهد نمود

ماده ۶۴ – در صورتی که در اظهارنامه های بین المللی ، ایران به عنوان ( کشور تعیین شده ) و ( کشور منتخب ) جهت ثبت شرکت بین المللی معرفی شده باشد ، مرجع ثبت شرکت ضمن رعایت تشریفات مقرر در معاهده و آیین نامه مربوط تقاضای ثبت اختراع را طبق قانون و این آیین نامه مورد بررسی قرار خواهد داد

 

ماده ۶۵ – علاوه بر هزینه هایی که برای ثبت شرکت بین المللی طبق معاهده و آیین نامه مربوط پرداخت می گردد ، جهت بررسی اظهارنامه بین المللی و مدارک آن ، هزینه ای طبق جدول هزینه های دریافت خواهد شد . در صورت تأئید اظهارنامه ، چگونگی ارسال آن به دفتر بین المللی و هزینه های مربوط به عهده متقاضی خواهد بود

ثبت شرکت

هزینه ها

ماده ۶۶ – با توجه به ماده ۱۶ قانون ، اعتبار گواهی نامه اختراع بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است . برای حفظ اعتبار گواهی نامه باید ، هزینه ای سالانه ظرف دو ماه قبل از انقاضای یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همین ترتیب تا تاریخ اعتبار گواهی نامه ، طبق هزینه ها تائید گردد در غیر این صورت ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد . اگر مالک اختراع یا نماینده قانونی وی تا شش ماه پس از انقضای موعد ، علاوه بر هزینه سالانه جریمه ای معادل نصف هزینه سالانه اختراع را پرداخت نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد ماند

توسط | ۱۳۹۵-۱۱-۹ ۰۸:۱۵:۵۲ +۰۰:۰۰ بهمن ۹ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :