نقل و انتقال سهام شرکت

 

نقل و انتقال سهام شرکت یکی از مواردی است که برای شرکت ها دارای اهمیت زیادی می باشد.

نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی صورت می پذیرد که حالات زیر را برای آن می توان متصور شد.

جهت نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی اصولاً باید صورتجلسه ای تنظیم و افراد در آن سهام خود را واگذار نمایند. سپس فروشندگان و خریداران با مراجعه به ممیز مالیاتی شرکت مربوطه و پرداخت مالیات انتقال سهام خود اقدام به اخذ گواهی پرداخت مالیات نمایند و آن را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند تا در پرونده ثبتی شرکت باقی بماند.

ولی می توان این نقل و انتقال سهام را به صورتی انجام داد که احتیاج به حضور در دارایی و پرداخت مالیات نباشد و این اقدام کاملاً قانونی و با مشکلات کمتری می باشد که آن نیز بی نام کردن سهام شرکت می باشد.

  •  مدارک لازم جهت نقل و انتقال سهامی شرکت
  • مراحل نقل و انتقال سهام شرکت

در صورت تنها نقل و انتقال سهام یک صورتجلسه و اگر سهام را بی نام کنند دو صورتجلسه می باشد.

 

 مدارک انتقال سهام شرکت سهامی خاص عبارتند از:

  1. کپی شناسنامه و کارت ملی همه سهامداران فعلی و جدید
  2. کپی روزنامه رسمی تأسیس و آگهی تأسیس
  3. کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود

 

برای درخواست مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را پر کنید: