0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

قوانین ثبت شرکت های تجاری

منابع حقوقی در خصوص شرکت های تجاری در ایران غالبا به قوانین و دکترین حقوقی تقسیم میشود ناگفته پیداست قوانین از درجه اولویت و اعتبار بالاتری برخوردار میباشند و مناط اعتبار در حقوق شرکت های تجاری میباشند مهمترین قوانین مرتبط با شرکت های تجاری به شرح ذیل هستند.

قوانین خاص در رابطه با شرکت های تجاری
قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱

قانون تجارت بدنه اصلی قوانین تجاری ایران را تشکیل میدهد در این بین شرکت های تجاری نیز بخش مهمی از موضوعات تجاری ایران را تشکیل میدهد ۲۱۸ ماده از این قانون اختصاص به شرکت ها دارد.

لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷

در پی تصویب این لایحه ۳۰۰ ماده در رابطه با شرکت های سهامی جایگزین مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون قبلی گشت این ۳۰۰ ماده بدلیل ناکارآمدی مواد قبلی در رابطه با شرکت های سهامی تصویب و شرکت های سهامی را به دو شرکت سهامی خاص و سهامی عام تقسیم نمود به همین دلیل امروزه قوانین گسترده تری در خصوص شرکتهای سهامی مشاهده میکنیم.

قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران موصب ۱۳۷۰
قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ جایگزین مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ راجع به شرکت های تعاونی و همچنین جایگزین قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۴۰ است.
قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ نیز در خصوص قواعد حاکم بر شرکتهای تعاونی میباشد اما قانون قبلی را به صورت صریح فسخ ننموده

قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰/

تفاوت قانون ثبت شرکتها با قوانین مذکور در شکلی بودن آن است به این ترتیب که قواعدى که ناظر به‌صورت خارجى اعمال حقوقى و تشریفات اسناد و دادرسى و اثبات دعوى است بعبارت ساده تر به بیان مواردی از قبیل نحوه ثبت شرکت و … میپردازد.

قوانین و آئین نامه های مرتبط با شرکتهای تجاری و …