صورت مالی و سال مالی شرکت ها

//صورت مالی و سال مالی شرکت ها

صورت مالی و سال مالی شرکت ها

4.00 avg. rating (82% score) - 1 vote

صورت مالی و سال مالی شرکت ها

 

ماده ۵۱ – سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۵۲ – صورت حساب شش ماهه

هیأت مدیره باید مطابق ماده ۱۳۷ لایحه قانون اصلاح ثبت شرکت قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

 

ماده ۵۳ – حساب های سالانه

هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی  ثبت شرکت اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صورت دارایی و دیون شرکت، همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور، تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود، تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۴ – حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهامی می تواند، در مرکز اصلی ثبت شرکت به صورت حساب ها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده ۵۵ – اقلام ترازنامه استهلاک

ارزیابی دارایی های ثبت شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه ثبت شرکت باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال، خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره ۱ – تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۶ – تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی ثبت شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۷- مفاصا

تصویر ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مفاصای آن سال مالی  ثبت شرکت خواهد بود.

ماده ۵۸- سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها واستهلاکات و اندوختهها.

ماده ۵۹- اندوخته قانونی وا ختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زبان های وارده در سالهای قبل بایدمعادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی  ثبت شرکت اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی برخلاف این امر باطل است.

ماده ۶۰-سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال مالی قبل واندوخته قانون مذکور در ماده فوق و سایر اندوختههای اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود واندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خواهد بود. درصورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویزه سالانه صاحبان سهام، الزامی است.

توسط | ۱۳۹۵-۱۱-۸ ۱۸:۲۵:۱۷ +۰۰:۰۰ بهمن ۸ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :