شرکت سهامی خاص قسمت ۲
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی

در هر شرکت ممکن است هیئت مدیره شرکت در مجمع عمومی فوق العاده پس از بررسی های لازم گزارشات بازرسان برای توسعه فعالیتهای قبلی یا موارد دیگر برای تغییرات سرمایه شرکت تصمیم گیری کنند ک این تغییرات شامل افزایش و کاهش سرمایه است.

 

سرمایه شرکت را به دو طریق می توان افزایش داد : ۱- از طریق تعداد سهام ۲ – از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام.

در ابتدا برای افزایش سرمایه باید هیئت مدیره لزوم افزایش را توجیه کرده و گزارشاتی راجع به امور شرکت و حسابهای آن را ارائه دهد، در صورتیکه کلیه صاحبان سهام با افزایش سرمایه شرکت موافق باشند در اینصورت این افزایش برای صاحبان سهام تعهد ایجاد میکند در غیر اینصورت این امر ممکن نخواهد بود.

هیئت مدیره برای این تغییرات می بایست حداکثر تا یک ماه ضمن اصلاح سرمایه شرکت در اساسنامه مراتب را به اداره ثبت شرکتها اعلام کند تا پس از آن این تغییرات در روزنامه مربوط به آگهی های شرکت ، آگهی شود.

تا زمانی که سرمایه قبلی شرکت بطور کامل در حساب شرکت واریز نشود بهیچ عنوان نمی توان سرمایه شرکت را افزایش داد.

برای افزایش سرمایه ، صاحبان سهام شرکت برای خرید سهام جدید به نسبت سهام قبلی خود حق تقدم دارند هرچند این سهام قابل نقل و انتقال است. البته مجمع عمومی فوق العاده  به شرطی که هیئت مدیره و بازرسان گزارشات لازم را ارائه دهند می توانند حق تقدم صاحبان سهام را سلب کنند که این گزارش باید شامل دلایل لازم برای افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از صاحبان سهام و معرفی افراد جدید برای تخصیص سهام به آنها باشد.

در شرکتهای سهامی خاص بعد از تصمیم گیری اعضای هیئت مدیره برای افزایش سرمایه از طریق بالابردن سهام جدید باید مراتب را در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ می شود اطلاعات راجع به افزایش سرمایه و مبلغ ریالی سهام جدید و تعداد سهام هر یک از سهامداران و … را به اطلاع سهامداران رساند و در شرکتهای سهامی عام باید به همان ترتیب آگهی ، چاپ و نشر شود با این تفاوت که در روزنامه مربوطه قید شود که دارندگان سهام بی نام ظرف مدت معینی که حداقل بیست روز می باشد برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند به مراکز مشخص شده در روزنامه مراجعه نمایند و برای دارندگان سهام بانام گواهینامه ی حق خرید می بایست توسط پست سفارشی برای ایشان ارسال شود.