سلطه ی اجتماعی ثبت برند
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

سلطه ی اجتماعی ثبت برند

 

به خاطر دگرگونی های خیلی زیاد در فضای بازار سبقت جوی کنونی ، طراحی و تولید برند به عنوان یکی از ویژه ترین راه های تجارت محسوب گردیده باعث استواری جایگاه رقابتی کالا یا فعالیت در مقابل افزایش قدرت خرده فروشان می گردد.

طرح ارزش خاص برند ثبت شده ی بر اساس جذب مشتری از طرح های تولید برند ویژه تر، است. اساس این طرح این است که استفاده کنندگان برند ثبت شده را در یک بازه ی زمانی ، چطور می بینند و حس می کنند.

 

 

توان ویژه که در ثبت برند نهفته است در این قضیه می باشد که تا چه میزان در تصور و فکر استفاده کنندگان اثر و ماندگاری ایجاد می ماند . اعتبارخاص برندی که بر اساس جذب مشتری طراحی گردیده به عنوان تأثیر متفاوت علم برند بر روی نتیجه و جواب استفاده کننده به بازاریابی برند گفته می شود و نشان دهنده شرایطی است که در آن استفاده کننده با برند ثبت شده مانوس گردیده است و برخی پیوندهای خاص و ویژه و توانمند به شخص ازبرند ثیت شده را به خاطر می آورد..

ثبت برند ، سلطه اجتماعی ثبت برند به شکل قسمتی از اعتبار خاص ثبت برند بر اساس جذب مشتری در سرلوحه کار قرار داده می شود .

پس پیش بینی می شود هر مقدار سلطه و توان اجتماعی برند ثبت شده بالاتر برود ، اعتبار خاص برند ثبت شده بر اساس جذب مشتری هم افزایش یابد .

 

سلطه اجتماعی برند ثبت شده : نیروی که برند ثبت شده بر روی طرز عمل استفاده کنندگان

از راه سهم بازار، نامداری و سابقه اش در صنعت مربوطه ، اصرار دارد .

سلطه اجتماعی برند ثبت شده معنایی می باشد که در تصور استفاده کنندگان برند ثبت شده که در آن سلطه و نیروی برند بر پایه دریافت های استفاده کنندگان از قدرت به عنوان یک خصوصیت و وجه تمایز

برند ثبت شده می باشد و همانند هر پیوستگی دیگر با برند ثبت شده ، می تواند استفاده کنندگان را در بازیابی و

مربوط به ثبت و تولید برند راهنمایی و هدایت کنند.