زمینه های فعالیت برای ثبت شرکت های خارجی (بخش اول)

//زمینه های فعالیت برای ثبت شرکت های خارجی (بخش اول)

زمینه های فعالیت برای ثبت شرکت های خارجی (بخش اول)

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

زمینه های فعالیت برای ثبت شرکت های خارجی (بخش اول)

۱- ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات در ثبت شرکت خارجی

در صورتی که شرکتهای خارجی اقدام به فروش کالا یا خدمات به اشخاص ایرانی بنمایند، برای ارائه خدمات بعد از فروش (گارانتیوارانتی) میتوانند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی را بنمایند.

۲- انجام عملیات اجرائی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی در ثبت شرکت ها منعقد میشود.

 

در خصوص شروع عملیات اجرایی و انجام موضوع قراردادهای منعقده بین اشخاص ایرانی (اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی) و شرکتهای خارجی، طرف خارجی میتواند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی خودرا نماید.

۳- بررسی وزمینهسازی برای سرمایه گذارری شرکت خارجی در ایران برای ثبت شرکت

مقدمتا باید گفت شرکتهای خارجی که قصد سرمایه گذاری در ایران را دارند، به دو نحو زیر میتوانند اقدام نمایند:

الفدر چارچوب مقرررات «قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایههای خارجی» مصوب آذرماه ۱۳۳۴ از طریق مراجعه به سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و تسلیم مدارک و اخذ مصوبه هیات وزیران جهت سرمایه گذاری.

بمشارکت مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از طریق ایجاد شرکت های تجاری یا سهیم شدن در شرکتهای تجاری موجود.

در ارتباط با بررسی و زمینه سازی برای اقدام در زمینه دو مورد فوق، شرکتهای خارجی میتوانند اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی نمایند.

توسط | ۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۱۲:۳۷:۴۶ +۰۰:۰۰ دی ۸ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :