روش و مراحل ثبت شرکت های سهامی خاص

//روش و مراحل ثبت شرکت های سهامی خاص

روش و مراحل ثبت شرکت های سهامی خاص

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

روش و مراحل ثبت شرکت های سهامی خاص

تعیین نام شرکت سهامی خاص

متقاضی پس از تکمیل دو برگ اظهار نامه و اساسنامه شرکت، جهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مراجعه سپس حسابداری اداره ثبت شرکت ها با رویت فیش پرداختی، نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ اظهارنامه اقدام می نماید.

سپس متقاضی چند نام را (با این شرایط که:

 

الف . نام خارجی نباشد.

ب . سابقه ثبت شرکت نداشته باشد.

ج . دارای معنا و مفهوم باشد

د . با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد) انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها مراجعه و حمسئول مربوطه نسبت به تعیین نام اقدام نموده و بعد از اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکت ها متعاقباً این نام باید توسط واحد تعیین نام، ثبت شرکت دفتر شود.

در صورت کامل بودن مدارک ابرازی و طی شدن روال ثبت شرکت ، آگهی ثبت شرکت شده تحویل متقاضی می شود. متقاضی بایستی حق الثبت و حق الدرج آگهی تأسیس شرکت در روزنامه را پرداخت نماید.

یک نسخه از مدارک ضبط و در پرونده شرکت در بایگانی اداره ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک (اظهار نامه یک برگ، اساسنامه یک جلد، صورت جلسه مجمع عمومی موسسین یک نسخه و صورت جلسه هیأت مدیره یک نسخه) ممهور به مهر اداره شده و تحویل متقاضی می گردد.

نسخه دوم آگهی تأسیس جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار شرکت تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده را جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می¬شود) تسلیم می نماید

توسط | ۱۳۹۵-۱۱-۱۳ ۰۸:۱۶:۱۹ +۰۰:۰۰ بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :