درباره ما

/درباره ما
درباره ما ۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۱۲:۳۷:۴۱ +۰۰:۰۰

درباره ما

موسسه ثبتی و حقوقی سعادت اندیشان متشکل از کادری با تجربه و افرادی کارشناس و مسئول در زمینه خدمات اداری شرکتها از مشاوره در خصوص چگونگی تاسیس یک شرکت تا مشاوره در خصوص چگونگی افزایش سود دهی و راندمان و بهروری و یا انحلال آن در کنار شما می باشد.
شما میتوانید در تمام ساعات شبانه روز با مشاورین ما تماس حاصل نموده و هرگونه سوال و پرسش خود را مطرح نمایید.
۱- ثبت انواع شرکت
۲- تغییرات شامل :

مجامع عمومی عادی
مجامع عمومی فوق العاده
مجامع عادی به طور فوق العاده جلسات هیئت مدیره

۳- امور مناطق آزاد
۴- امور مالیاتی و اقتصادی
۵- انواع مجوزها
۶- رتبه بندی تخصصی تمام پایه ها
۷- امور اتاق بازرگانی
۸- امور گمرکی
تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتى جهت شرکت هاى فاقد فعالیت و داراى فعالیت
– مشاوره مالیاتى تخصصى و شرکت در کمیسیون و تعیین تکلیف حسابهاى معوقه
– تعیین صلاحیت و رتبه بندى وزارت کار (انجمن صنفى کارفرمایان )جهت کلیه شرکتهاى خدماتى
– عضویت ورتبه بندى شوراى عالى انفورماتیک جهت کلیه ى شرکت هاى کامپیوترى
– ثبت طرح و مالکیت صنعتى و مالکیت فکرى و معنوى
– ثبت اختراع و نوآورى و ابتکار و اجراى مقررات کپى رایت
– تنظیم اظهار نامه مالیاتى سالیانه و ارائه عدم فعالیت شرکتها جهت برخوردارى از معافیت مالیاتى
– انحلال کلیه ى شرکت ها و ارائه اظهارنامه انحلال و مشاوره مالیاتى و امور تصفیه و مدیر تصفیه
– رفع اختلافات شرکاء توسط تیم متخصص داوران و کارشناسان زبده
– مشاوره و اخذ ISO در تمامى پایه ها
– ثبت تعاونى و کار آفرینى و مشاوره شرکت هاى بورس و سهامى عام
– ثبت اختراع و نوآورى ( داخلى و خارجى)
– ثبت طرح هاى صنعتى ( مالکیت صنعتى)
– ثبت علائم و نامهاى تجارى (فارسى و لاتین)
– ثبت نرم افزار و اخذ مجوزهاى تولید و تکثیر
– ارائه خدمات حقوقى براى جلوگیرى از کپى بردارى
– خدمات ثبت شرکت هاى تخصصى :
–  ثبت شرکتهاى دانش بنیان و اخذ عضویت بنیاد ملى نخبگان (استفاده از معافیت ها و تسهیلات خاص)
– ثبت شرکتهاى رایانه اى و انفورماتیک (اخذ رتبه هاى تخصصى شوراى عالى انفورماتیک و عضویت نظام صنفى رایانه)
– ثبت شرکتهاى خدماتى ( اخذ رتبه و صلاحیت وزارت کار)
– ثبت شرکت هاى مهندسى (اخذ رتبه سازمان نظام مهندسى)
– انجام کلیه تغییرات و جابجایى تا انحلال شرکتها
– اخذ مجوز ورود کالاهاى خارجى و ثبت نمایندگى رسمى ( آرایشى، بهداشتى، دارویى، غذایى و مکمل هاى ورزشى)
– ارائه کلیه خدمات مالى و حسابدارى و امور مالیاتى (تنظیم اظهارنامه مالیاتى)