خدمات پس از ثبت شرکت

 

خدمات پس از ثبت شرکت شامل چه مواردی است؟

 

این خدمات شامل :

-افزایش و کاهش سرمایه شرکت
-انحلال شرکت
-تبدیل شرکت
-تغییر آدرس شرکت
-تغییر موضوع شرکت
-تغییر نام شرکت
-نقل و انتقال سهام شرکت

بعد از اینکه شما ثبت شرکت را به پایان رساندید کار تمام نشده است چرا که بسیاری از خدمات ثبت شرکت سعادت اندیشان برای مشتریان عزیز تازه شروع می شود.

می باشد که برای هر کدام از این موارد توضیحات کامل را می توانید از مشاورین ثبت سعادت اندیشان بپرسید.

برای درخواست مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را پر کنید: