ثبت علائم تجاری و برند تجاری و موارد قانونی مربوط به ثبت علامت(قسمت ۵)

//ثبت علائم تجاری و برند تجاری و موارد قانونی مربوط به ثبت علامت(قسمت ۵)

ثبت علائم تجاری و برند تجاری و موارد قانونی مربوط به ثبت علامت(قسمت ۵)

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

ثبت علائم تجاری و برند تجاری و موارد قانونی مربوط به ثبت علامت قسمت پنجم  قوانین و مقررات تمدید برند تجاری و تمدید علامت تجاری (قسمت ۵)

ماده۱۲۶ ـ بعد از چاپ آگهی ثبت برند تجاری و تحویل برگه چاپ شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به اداره ثبت علامت و مالکیتهای صنعتی ، طی مدت سی روز از زمان چاپ اگر اداره ثبت مشخص نماید که همه قوانین و آیین نامه ها لحاظ گردیده است و هیچگونه اعتارضی به ثبت برند تجاری نیز نباشد ، ثبت برند تجاری در اداره ثبت انجام خواهد گرفت. اگر آگهی  چاپ شده  یا آنچه در سایت روزنامه‌رسمی منتشر گردیده به ادارهثبت طی مدت مقرر شده اظهارنامه باطل میگردد و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .
ماده ۱۲۷ ـ شخص میبایست طی زمان سی روز بعد  از  اعلان  کتبی به اداره  ثبت دال بر تأیید نهایی برند تجاری و پس از پرداخت کلیه هزینه های مقرر اقدام نماید .اگر هزنیه های  تعیین شده  طی مدت ۳۰ روز پرداخت نشود در آنصورت اداره علامت نسبت به ابطال اظهارنامه اقدام میشود . این زمان برای افراد مقیم خارج دوبرابر یعنی دو ماه خواهد بود .ماده ۱۲۸ ـ ثبت علامت و برند تجاری با این شرایط در اداره علامت اقدام میگردد : نام و ادرس و اهلیت اظهار کننده  نام و آدرس وکیل شخص در صورت وجود، الحاق  یک عدد برند تجاری  
، تعیین رنگ و طرح علامت تجاری، تاریخ و و شماره اظهارنامه علامت، لیست کالاها و محصولاتی که خواستار آن میباشد با اشاره به طبقه یا طبقات برند تجاری در صورت داشتن حق تقدم باید به تاریخ وشماره اظهرانامه مقدم قید گردد اشاره به مدت زمان ثبت علامت تجاری و میزان اعتبار برند .در اداره علامت در صورتیکه هر گونه صلح یا انتقالی صورت گیرد .در آنجا باتاب خواهد داشت .برای هر گونه نقل و انتقال تایید انتقال دهنده یا وکیل وی و همچنین ریاست اداره ثبت الزامیست .ماده ۱۲۹ ـ اداره ثبت باید  طی یکماه بعد از  ثبت برند  باید آگهی آن به چاپ برسد .ماده۱۳۰ـ بعد از ثبت برند تجاری  و صدور آگهی آن در روزنامه یا سایت ،تصدیق ۱۰ ساله علامت حاوی اطلاعات برند و اطلاعات شخص اظهارکننده ، یا وکیل قانونی وی و طبقات علامت و توصیف علامت بطور دقیق که این برگه باید به تایید رییس اداره ثبت خواهد رسید  .این تصدیقنامه باید با فناوریروز تهیه گردد .
در صورت نیاز به تایید علامت پس از ۱۰ سال میبایست با گرداخت هزینه های دلتی نسبه به تمدید علامت تجاری و تمدید برند تجاری اقدام گردد .درخواست تمدید علامت از یکسال قبل از انقضای مهلت علامت قابل انجام خواهد بود و توسط اداره ثبت علامت قابل بررسی است . در صورت عدم تمید علامت و اتمام مهلت قانونی آن اداره ثبت علامت تا شش ماه به فرد مهلت خواهد دادادنتا نسبت به تمدید علامت یا تمدید برند تجاری اقدام نماید البته مشمول هزینه ای برابر نصف هزینه ثبت جریمه تعلق خواهد گرفت .
در خواست تمدید علامت نیز در دو نسخه مانند اظهارنامه ثبت علامت تهیه و به اداره ثبت ارائه میگردد .
اداره ثبت علامت یک  نسخه را اخذ و نسخه دوم را به شخص باز میگرداند نسخه دوم به منزله رسید خواهد بود در تمدید نیز میبایست از فناوریهای روز استفاده گردد .

ماده۱۳۳ ـ در خواست تمدید برند باید شمال نام و ادرس شخص اظهارکننده و نماینده قاونی وی باشد توصیف علامت و طبقات علامت .کلیه هزینه های دولتی علامت باید پرداخت گردد تا نسبت به تمدید علامت اقدام گردد در زمان تمدید برند تجاری اداره صبط برند باید آخرین ویرایش طبقات علامت تجاری را در اختیار شخص قرار دهد که هزینه تمدید با ویرایش جدید بعهده مالک برند یا مالک علامت میباشد مالک علامت بدون پرداخت هزینه میتواند از اداره ثبت علامت درخواست کاهش طبقات علامت را نماید در اینجالت نیاز به پرداخت هزینه اضافه تر نخواهد بود  .در صورت تغییر مندرجات علامت در روزنامه با پرئاخت هزینه های مرتبط توسط مالک آگهی خواهد شد .
مدارک مورد نیاز جهت تمدید علامت تجاری یا تمدید برند عبارتند از :
مدارک شناسا یی شخص ،حداقل شش  نمونه از برند تجاری ، رسید پرداخت هزینه های تمدید علامت تجاری ، مدارک مربوط به وکیل وی اعم از مدارک شناسایی وکیل و وکالتنامه معتبر ماده ۱۳۵ – طبق قانون فرد در زمان تمدید علامت حق هیچگونه تغییر ی در ظاهر علامت یا برند تجاری را نخواهد داشت . و علامت به همان شکل آخرین تصدیقنامه ده ساله تمدید خواهد شد. طبق قانون اداره ثبت علامت باید نسبت به تمدید برند تجاری پس از پرداخت هزینه های ثبت برند تجاری اقدام نماید و نسبت به صدور تصدیق ۱۰ ساله علامت و تحویل به متقاضی اقدام نماید .

توسط | ۱۳۹۵-۱۲-۸ ۱۵:۰۷:۴۱ +۰۰:۰۰ اسفند ۸ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :