0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

ثبت شرکت و ثبت برند

شرکت چیست؟

این در حالی است که شرکت قبل از نامگذاری تاسیس می‏شود اما مراحل ثبت و طی کردن مراحل حقوقی آن با نامگذاری مصادف می‏شود. شرکت متشکل از مجموعه‎ای افراد با شخصیت حقیقی
یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دو می‎باشد که با هدف مشترک و به منظور رسیدن به تصمیم گیری و با تکیه بر استعدادهای شخصیتی، پتانسیلهای فردی، مهارت سازماندهی و منابع جمعی اعم از
انسانی و مالی گرد هم جمع می‎شود.

تفاوت ثبت شرکت و ثبت برند
برای روشن شدن تفاوت میان ثبت برند و ثبت شرکت‎ها‏ لازم است تا ابتدا به طور منفک و مجزا به نحوه و شرایط ثبت هر یک بپردازیم و در پایان نتیجه گیری داشته باشیم.

۱- ثبت شرکت

ابتدا برای ثبت شرکت باید به بانک مراجعه و یک حساب غیر قابل برداشت برای شرکت افتتاح نمود. برای این کار داشتن مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی الزامی می‏باشد. دارای شرکت مستقل از دارای اعضا می‏باشد. به عبارت دیگر، شرکت به عنوان یک شخص حقوقی دارای حقوق و تکالیف مستقل از اعضای خود می‏باشد.

ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت‎ها‏ از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت‎ها‏ نیست و شرکت‎ها‏ با رعایت شرایط مقرر در قانون،
تشکیل شده محسوب و از شخصیت حقوقی برخوردار می‏گردند. اما به عنوان یک الزام قانونی، شرکت‏ها باید ثبت شوند که بالتبع، آثار زیادی را به دنبال دارد. برای ثبت شرکت در
تهران، باید به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و در شهرستانها باید به ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مراجعه کرد.

مزایای ثبت شرکت

-اخذ مجوزها و اعتبارات و امتیازاتی نظیر وام از نهادهای دولتی
-فعالیت رسمی و قانونی شرکت که سبب ایجاد تمایل بیشتری به همکاری می‏شود.
-امکان حضور در مناقصات و مزایدات که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.
-تمامی فعالیت‎ها‏ی شرکت تحت حمایت قانون و هم تحت کنترل قانون قرار می‏گیرد که موجب اعتبار شرکت می‏گردد.

۲- ثبت برند

مطابق با قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال ۱۳۱۰ و آئین نامه اجرایی این قانون، ثبت برند مبنای حمایت قانون از محصولات یک شرکت می‏باشد. زمانی که برند یا علامت تجاری به نام یک شرکت به ثبت رسیده است، می‏تواند از علامت تجاری استفاده کند. ثبت برند نیز همچون ثبت شرکت نیازمند طی نمودن مراحل اداری می‏باشد که به ترتیب زیر عبارتند از :

۱-ورود اطلاعات و تکمیل فرم اینترنتی اظهارنامه ثبت برند تجاری
۲-ارسال و تکمیل مدارک هویتی برای اشخاص حقیقی شاما کپی شناسنامه و کارت ملی و برای اشخاص حقوقی، ارایه مجوز تولید یا پروانه بهره برداری یا پروانه کسب
۳-ارائه کپی آگهی تاسیس شرکت و روزنامه آخرین تغییرات شرکت
۴-ارائه نام‎ها‏ی مورد نظر به ترتیب مورد نظر
۵-پرداخت مبلغ حق الثبت و اخذ شماره فیش واریزی
۶-چنانچه متقاضی ثبت برند یا نام تجاری بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم حداکثر تا ۶ ماه استفاده کند، باید مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم
اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم نماید.

مزایای ثبت برند

حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات ثبت کرده باشد.
مالک برند ثبت شده می‏تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از نام تجاری وی استفاده کرده و یا شخصی که مرتکب عملی شود که به معنای تجاوز به حقوق ناشی از ثبت نام تجاری یا برند
شود، در دادگاه اقامه دعوی کند.
این حقوق شامل موارد استفاده از نام تجاری است که به نام تجاری ثبت شده، شباهت داشته باشد و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی مصرف کننده شود.