ثبت شرکت ها بر طبق مواد قانون تجارت

//ثبت شرکت ها بر طبق مواد قانون تجارت

ثبت شرکت ها بر طبق مواد قانون تجارت

5.00 avg. rating (92% score) - 1 vote

ثبت شرکت ها بر طبق مواد قانون تجارت

ماده ۱۹۵ – ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.

ماده ۱۹۶ – اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت شرکت رسانیدن شرکت لازم است در نظام نامه وزارت عدلیه معین می¬شود.

 

ماده ۱۹۷ – در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه ی وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

ماده ۱۹۸ – اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات ثبت شرکت اعلام شد هیچ یک از شرکا نمی¬توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند.

ماده ۱۹۹ – هر گاه ثبت شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد ۱۹۵ – ۱۹۷ باید به قسمتی که در نظام نامه وزارت علیه معین می شود در حوزه جداگانه انجام گردد.

ماده ۲۰۰ – در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شکرت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (فی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ لازم الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده ۷۹ این قانون اتخاذ می شود رعایت خواهد شد.

ماده ۲۰۱ – در هر گونه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی از طرف شرکت های تعاونی صادر می شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.

تبصره شرکت های خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

توسط | ۱۳۹۶-۴-۳۱ ۱۲:۴۱:۴۶ +۰۰:۰۰ تیر ۳۱ام, ۱۳۹۶|مقالات ثبت|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :