ثبت شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص

//ثبت شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

ثبت شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص

مدیر عامل شرکت های تجاری

شرایط مدیر عامل در ثبت شرکت ها :

۱ – مدیر عامل برای ثبت شرکت باید شخص حقیقی باشد.

 

۲ – مدیر عامل دربرای ثبت شرکت می تواند از غیر اعضای هیأت مدیره و سهام داران تعیین گردد. رئیس هیأت مدیره می تواند مدیر عامل باشد ولی با سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی.

۳ – چنانچه مدیر عامل برای ثبت شرکت ، عضو هیأت مدیره نباشد، مدت تصدی او می تواند فراتر از مدت هیأت مدیره باشد ضمناً هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل کند.

۴ – هیأت مدیره برای ثبت شرکت می تواند بیش از یک مدیر عامل انتخاب نماید. (هیأت عامل)

۵ – اگر مدیر عاملی که عضو هیأت مدیره هم می باشد برای ثبت شرکت قبل از انقضای مدت از هیأت مدیره عزل شود سمت مدیر عاملی ا پابرجاست.

نکته قابل توجه برای ثبت شرکت ها این است که : یک نفر نمی تواند مدیر عامل چند ثبت شرکت باشد. ضمانت اجرایع دم رعایت این شرط در ماده ۱۲۷ ل. ا. ق. ت پیش بینی شده است.

 

بازرسان شرکت سهامی

برای نظارت بر اعمال مدیران و اطلاع مجمع عمومی از اوضاع و احوال آن، هر شرکت سهامی باید دارای بازرسانی باشد. بازرسان می توانند درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب شرکت اظهار نظر کنند و برای این کار اسناد و مدارک مورد نیاز را مطالبه نمایند. آنان باید گزارش جامعی از وضعیت شرکت ارائه دهند.

بازرس باید در کار مدیر تفتیش کند. بنابراین همزمان نمی تواند مدیر باشد (عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل)؛ همچنین اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طربقه اول و دوم نمی توانند بازرس شوند. بازرسان باید شرایط عمومی مندرج در ماده ۱۱۱ ل. ا. ق. ت را نیز داشته باشند. در حوزه های که وزارت اقتصاد اعلام می کند، وظایف بازرسی ثبت شرکت ها را در شرکت های سهامی عام اشخاصی می توانند ایفاء کنند که نام آن ها در فهرست رسمی بازرسان ثبت شرکت ها درج شده باشد.

انتخاب اولین بازرسان با مجمع موسس و بعد از ثبت شرکت با مجمع عمومی عادی است. بازرس علی البدل نیز باید انتخاب شود.

اگر هیأت مدیره یا مدیر عامل مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شود یا اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار آنان قرار ندهند به مجازات مندرج در ماده ۲۶۰ ل. ا. ق. ت محکوم می شوند. گزارش خلاف واقع بازرس در مورد امور ثبت شرکت مجازات حبس در پی دارد.

بازرس نمی تواند در معاملاتی که با ثبت شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شود. بازرس حتی نمی تواند به عنوان حق الزحمه ای طی انعقاد قرار داد، عمل معینی را برای ثبت شرکت انجام دهد (نظریه ۷۳۹۹/۷ – ۱/۸/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه).

توسط | ۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۰۸:۱۹:۱۹ +۰۰:۰۰ بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :