تفاوت و تشابه شرکت‌ های نسبی و تضامنی
1 vote, 2.00 avg. rating (62% score)

تفاوت و تشابه شرکت‌ ها

بعد از شرکت‌های سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود، یکی دیگر از شرکت‌هایی که در امور تجاری مورد استقبال واقع شده شرکت تضامنی است که شخصیت شرکا نقش بسیار مهمی در این نوع شرکت‌ها دارند. تأسیس این نوع شرکت با تنظیم شرکت‌نامه در اداره ثبت شرکت‌ها انجام می‌گیرد و در شرکتنامه آن باید نام شرکت، مرکز اصلی و نشانی کامل، همچنین اسامی شرکا یا موسسین، شماره شناسنامه، محل اقامت آنها و غیره قید گردد. شرکت نسبی مانند تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شریک‌ها در مقابل طلبکاران مسئول تضمین پرداخت قرض‌های شرکت هستند ولی در شرکت نسبی اگر دارایی شرکت برای پرداخت کلیه قرض‌های شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت دارند نسبت به پرداخت قرض‌های شرکت مسئول هستند.
شرکت نسبی با شرکت تضامنی دارای ویژگیهای مشترکی هستند از جمله اینکه در این دو شرکت منافع به نسبت سهم هر یک از شرکا بین شرکا تقسیم می‌شود مگر اینکه در شرکتنامه غیر از این ذکر شده باشد؛ هر دو شرکت زمانی تشکیل می‌شود که کلیه سهم نقدی و غیر نقدی پرداخت شده باشد؛ در این نوع شرکت‌ها شرکا باید حداقل یک نفر را از بین خود یا خارج برای مدیریت انتخاب کنند که محدوده مسئولیت آن در هر دو شرکت متشابه است؛ شرکای این دو نوع شرکت نمی‌توانند سهم خود را مگر با رضایت کلیه شرکا به دیگری دهند؛ همچنین موارد انحلال، تغییر، تبدیل و ادامه حیات شرکت‌ها مانند هم هستند؛ هر دو شرکت فقط برای امور تجاری تشکیل می‌شوند و در غیر از امور تجاری از قوانین حدود مدنی تبعیت می‌کند؛ هم چنین هر فرد جدیدی که وارد شرکت شود مسئولیت آن نسبت به قروضی که قبل از او در شرکت ایجاد شده است برقرار می‌باشد. بنابراین به طور کلی کلیه تصمیمات و تغییرات در شرکت‌های نسبی و تضامنی باید به تصویب تمام شرکا باشد.