تغییرات و تصمیمات مجاز شرکت بعد از ثبت آن
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

تغییرات و تصمیمات مجاز شرکت بعد از ثبت آن

تغییرات و تصمیمات شرکت ها

تغییرات و تصمیمات مجاز شرکت بعد از ثبت آن : منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت ها است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.

لازم به ذکر است مجمع عمومی به دو دسته “عادی سالیانه” و “عادی به طور فوق العاده” تقسیم بندی می‌شود:

  • در صورتی که مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل شود عادی سالیانه
  • چنانچه در ماه های دیگر برگزار گردد عادی فوق العاده نامیده می‌ شود.
  • اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از:

الف- افزایش یا کاهش سرمایه

  • ایجاد تغییراتی در مفاد اساسنامه که می تواند در بر گیرنده: تغیرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه، تبدیل سهام به با نام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر مواردی که طبق قانون تجارت می توان در اساسنامه تغییر ایجاد کرد.
  • انحلال شرکت

 

  • اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتند از:

موارد دیگری که مشمول اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد رد صلاحیت مجمع عمومی عادی است که از جمله شامل: تعیین اعضاء هیئت مدیره (اصلی و علی البدل) تعیین بازرسین (اصلی و علی البدل)، تصویب بیلان مالی، تعیین پاداش مدیران و …